COCEEU logo

INTERNATIONAL FOUNDATION YEAR

Pre-University S Výučbou V Slovenskom Jayzku

Program Pre-University je navrhnutý špeciálne na prípravu zahraničných študentov na vysokoškolské štúdium na Slovensku.

Check
Kurz ti pomôže zdokonaliť sa v jazykových schopnostiach (slovenčine a angličtine) na požadovanej úrovni, ale tiež ti poskytne akademické zručnosti, ktoré potrebuješ, aby si uspel vo vysokoškolskom vzdelávaní.
Check
Kurz sa vyučuje počas školského roka (10 mesiacov) a hodnotí sa skúškami, úlohami a prácami. Okrem toho, že ťa pripraví na ovládanie slovenského a anglického jazyka potrebného pre štúdium na Slovensku, zvýši aj tvoje kultúrne povedomie.
Pre koho je tento kurz určený?
Ak chceš študovať vysokú školu na Slovensku, ale nespĺňaš požiadavky na štúdium, neovládaš dostatočne slovenský / anglický jazyk alebo by si chcel kurz v novej krajine začať na základnej jazykovej úrovni a s pomocou, mal by si najskôr študovať Pre-University kurz.

Výhody štúdia
na Slovensku
a v Európe

1. Študovať na Slovensku znamená študovať v Európe
1. Študovať na Slovensku znamená študovať v Európe
Medzinárodné skúsenosti sú v posledných rokoch čoraz dôležitejšie. Štúdiom v Európe si nastavíš smer pre tvoj kariérny rast a úspech. To znamená, že ak sa rozhodneš študovať v Európe, je veľká šanca, že dostaneš pracovnú ponuku a môžeš tu zostať dlhodobo.
2. Vzdelávanie a výskum na svetovej úrovni
2. Vzdelávanie a výskum na svetovej úrovni
Mnoho najlepších vysokých škôl na svete sa nachádza v Európe, vrátane Slovenska. Medzinárodná spolupráca v rámci Európy vytvorila silnú medzinárodnú akademickú komunitu, ktorá vedie špičkový výskum.
3. Žiadne školné poplatky
3. Žiadne školné poplatky
Štúdium na verejných vysokých školách na Slovensku je bezplatné! Podľa slovenských zákonov a predpisov majú zahraniční študenti (z ktorejkoľvek krajiny na svete) nárok na štúdium na slovenských vysokých školách za rovnakých podmienok ako občania Slovenska. Po absolvovaní prijímacích skúšok budú zapísaní na štúdium a nie sú povinní platiť žiadne školné, ak sa im podarí úspešne absolvovať štúdium v štandardnej dĺžke.
4. Cestuj a objavuj Európu
4. Cestuj a objavuj Európu
Keď študuješ na Slovensku, mal by si využiť príležitosť navštíviť viac krajín ako iba jednu. Vďaka množstvu lacných letových, vlakových a autobusových spojení a relatívne krátkym cestovným časom je to možné, dokonca aj pri obmedzenom rozpočte študentov a krátkych semestrálnych harmonogramoch.
5. Systém vysokoškolského vzdelávania je rešpektovaný a zosúladený
5. Systém vysokoškolského vzdelávania je rešpektovaný a zosúladený
Ako člen Bolonského procesu reforiem, národný systém vysokoškolského vzdelávania na Slovensku a vo všetkých európskych krajinách bol zjednotený. To znamená, že každý bakalársky alebo magisterský stupeň v Európe sa riadi rovnakým všeobecným akademickým rámcom.

Buď pripravený

Check
Vďaka skúsenostiam s účasťou v rôznorodej komunite a dôslednému akademickému vzdelaniu, budeš mať zručnosti, líderské schopnosti a prípravu potrebnú na úspech na ďalšej akademickej úrovni, ktorá ťa čaká.
Check
Gymnázium COCEEU ti pomôže pripraviť sa na vysokoškolské vzdelávanie od prvého dňa na pôde školy. Dostaneš poradenstvo v oblasti hľadania správnej vysokej školy, procesu podania prihlášky, prípravy na prijímacie skúšky, až k rozhodnutiu zapísania sa na tú správnu vysokú školu.

VYUČOVACIE PREDMETY Pre-University

Podnikanie, Ekonomika A Spoločenské Vedy – Pre-University Kurz
Podnikanie, Ekonomika A Spoločenské Vedy – Pre-University Kurz
Počas tohto roku ťa COCEEU pripraví na obchodné, ekonomické a spoločensko-vedné študijné odbory na rôznych vysokých školách na Slovensku. Získaj informácie o moduloch, hodnotení, termíne podania prihlášok a oblastiach štúdia, o ktoré sa môžeš po absolvovaní tohto roku uchádzať.
Čítaj viac White arrow
Veda, Inžinierstvo A Výpočtová Technika – Pre-University Kurz
Veda, Inžinierstvo A Výpočtová Technika – Pre-University Kurz
Počas tohto roku ťa COCEEU pripraví na vedecké, technické a IT študijné odbory na rôznych vysokých školách na Slovensku. Získaj informácie o moduloch, hodnotení, termíne podania prihlášok a oblastiach štúdia, o ktoré sa môžeš po absolvovaní tohto roku uchádzať.
Čítaj viac White arrow
Lekárstvo A Zdravotnícke Vedy – Pre-University Kurz
Lekárstvo A Zdravotnícke Vedy – Pre-University Kurz
Počas tohto roku ťa COCEEU pripraví na absolvovanie prijímacích skúšok na lekárske, zubné a veterinárne študijné odbory na rôznych vysokých školách na Slovensku. Získaj informácie o moduloch, hodnotení, termíne podania prihlášok a oblastiach štúdia, o ktoré sa môžeš po absolvovaní tohto roku uchádzať.
Čítaj viac White arrow
ZAČNI TU

ZAČNI TU

Najlepší spôsob, ako zistiť, či je The College of Central Europe pre teba tá pravá škola je navštíviť nás a zažiť všetky skvelé aktivity, ktoré sa tu konajú.

Naším cieľom pri posudzovaní prihlášok je určiť tvoj potenciál akademicky uspieť a byť šťastný a prospešný člen rodiny COCEEU.

Prihláška Black arrow