COCEEU logo

Gymnázium

Prijmi výzvu

Check
COCEEU ponúka program štvorročného gymnázia s možnosťou získať odbornú prax vo firmách a inštitúciách, absolvovať povinné a voliteľné predmety s cieľom získať stredoškolský diplom.
Check
V priebehu štúdia ťa The College of Central Europe naučí kriticky myslieť a kvalitne písať v každom smere.
Check
Pedagogický zbor gymnázia je zložený z profesionálnych a vysoko kvalifikovaných pedagógov, ktorí ťa budú smerovať k tomu, aby si sa učil a akademicky uspel, bude im na tebe záležať aj mimo akademickej pôdy.

Buď aktívny

Check
Gymnázium COCEEU ponúka rotujúci rozvrh hodín, a preto je každý deň novým zážitkom. Atletika vyplní doobedie a po vyučovaní môžeš relaxovať alebo sa zúčastniť divadelných krúžkov, klubov a iných mimoškolských aktivít.
Check
COCEEU ti ponúka všetko od Modelu OSN, cez robotický, kuchársky klub až po klub ekológov. Výber krúžkov je pestrý a bohatý. Ak máš záujem o iný krúžok, ktorý nie je v ponuke, môžeš byť práve ty jeho zakladateľom.

Buď známy

Check
Organizačná zložka gymnázia pochádza z rôznych krajín. Táto rozmanitosť ti umožní spojiť sa s rôznymi kultúrami a uhlami pohľadov, ktorý nájdeš iba u nás.
Check
Tvoj tútor ti pomôže usmerniť tvoj osobný a akademický rast. Pomôže ti aj dosiahnuť to, aby si bol známy a primerane ocenený.

Zabav sa

Check
Na našom gymnáziu budeš spolupracovať so svojimi najlepšími priateľmi. Aj keď sú dni plné (mimo)školských aktivít, na zábavu budeš mať dostatok času. Škola organizuje cez víkendy výlety na koncerty, profesionálne športové podujatia a širokú škálu aktivít.

Buď pripravený

Check
Vďaka skúsenostiam s účasťou v rôznorodej komunite a dôslednému akademickému vzdelaniu budeš mať líderské schopnosti a prípravu potrebnú na vysokú školu od prvého dňa na pôde školy a život po nej.
Check
Dostaneš poradenstvo v oblasti hľadania správnej vysokej školy, procesu podania prihlášky, prípravy na prijimačky, až k rozhodnutiu zapísať sa na tú správnu vysokú školu.

VYUČOVACIE PREDMETY

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Grade
9
Anglický jazyk ako druhý jazyk.
Grade
10
Anglický jazyk a zloženie.
Grade
11
Anglická literatúra a zloženie.
Grade
12
Preklad a tlmočenie v anglickom jazyku.
Španielsky jazyk

Španielsky jazyk

Grade
9
Ústny prejav (prvý polrok)
Riešenie problémov (druhý polrok)
Grade
10
Preklad a tlmočenie v španielskom jazyku
Grade
11
Dialógová argumentácia (prvý polrok)
Filozofia (druhý polrok)
Grade
12
Literatúra (prvý polrok)
Dejiny a geografia Latinskej Ameriky (druhý polrok)
Španielsky jazyk
Svetové jazyky

Svetové jazyky

Grade
9
Svetový jazyk I (čínština/mandarínčina,
francúzština, nemčina)
Grade
10
Svetový jazyk II (čínština/mandarínčina,
francúzština, nemčina)
Grade
11
Svetový jazyk III (čínština/mandarínčina,
francúzština, nemčina)
Grade
12
Svetový jazyk IV (čínština/mandarínčina,
francúzština, nemčina)
Prírodné vedy

Prírodné vedy

Grade
9
Biológia
Grade
10
Prírodoveda
Grade
11
Etika životného prostredia (prvý polrok)
Zdravoveda I (druhý polrok)
Grade
12
Zdravoveda II (prvý polrok)
Kvantitatívna analýza a modelovanie
Zeme a životného prostredia (druhý polrok)
Prírodné vedy
Umenie

Umenie

Grade
9
Umenie a dizajn
Grade
10
Dejiny umenia
Grade
11
Teória hudby
Grade
12
Inovácia, kreativita a podnikanie (prvý polrok)
Voliteľný predmet (druhý polrok)
Dejiny a spoločenské vedy

Dejiny a
spoločenské vedy

Grade
9
Svetové dejiny
Grade
10
Migrácia a multikulturalizmus (prvý polrok)
Občianstvo a demokracia (druhý polrok)
Grade
11
Európske dejiny
Grade
12
Globalizácia a jej dopady na kapitalizmus (prvý polrok)
Kvantitatívna analýza a modelovanie v spoločenskom výskume (druhý polrok)
Dejiny a spoločenské vedy
Matematika a informatika

Matematika
a informatika

Grade
9
Základy fyzikálnej algebry (prvý polrok)
Analytická geometria (druhý polrok)
Grade
10
Matematická fyzika (prvý polrok)
Zemepisná geometria (druhý polrok)
Grade
11
Matematika a Ekonomika (prvý polrok)
Diferenciálny a integrálny počet (druhý polrok)
Grade
12
Základy počítačovej vedy
Telesná výchova

Telesná výchova

Grade
9
Základných motorických zručností
Grade
10
Herné zdatnosti
Grade
11
Konkurenčné zdatnosti
Grade
12
Zdravotné a fyzické zdatnosti
Telesná výchova
ZAČNI TU

ZAČNI TU

Najlepší spôsob, ako zistiť, či je The College of Central Europe pre teba tá pravá škola je navštíviť nás a zažiť všetky skvelé aktivity, ktoré sa tu konajú.

Naším cieľom pri posudzovaní prihlášok je určiť tvoj potenciál akademicky uspieť a byť šťastný a prospešný člen rodiny COCEEU.

Prihláška Black arrow