COCEEU logo

Naša Škola

Príhovor
nášho
riaditeľa

Mgr. Alejandro García Chaparro, PhD.

Vitaj na The College of Central Europe. Naša škola sa nachádza v srdci Európy, v jednom z najlepších miest na svete pre študentov. V Bratislave – hlavnom meste Slovenska.

Naša škola je priekopníkom v implementácii vzdelávacieho programu, ktorý je založený na troch základných princípoch:

Tímová práca
Tímová
práca
Riešenie problémov
Riešenie
problémov
Učiť sa učiť
Učiť
sa učiť

Našim cieľom je transformácia vzdelávania, ku ktorej sme silne odhodlaní. Táto transformácia je v súlade s našou predstavou medzinárodnej, humanistickej a inovatívnej školy, ktorá integruje rôzne oblasti vedomostí, a v ktorej študent flexibilným spôsobom nachádza svoj itinerár. Veríme, že je to možné, iba ak sa škola zaviaže k mobilite študentov, odbornej príprave zručností, dialógu a spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami a priemyslom.

Dôvodom našej existencie je naša podnikateľská povaha a orientácia na školenie študentov zameraných na ďalšie odborné štúdium. Chceme, aby vysoké školy, priemysel a spoločnosť rástli vďaka našim absolventom, ktorí sú orientovaní na uskutočňovanie svojich vlastných projektov, inovátorov, integrátorov znalostí a ľudí.

Keď sa začleníš do rodiny COCEEU, uvidíš, že našu komunitu tvoria lídri a to vďaka študentsky orientovanej práci a obetavosti personálu, aby prechod každého študenta našou inštitúciou priniesol jedinečný a transformačný zážitok.

Spolu s celým pedagogickým zborom, našimi študentmi a absolventmi ťa srdečne vítam v The College of Central Europe – International School.

So srdečným pozdravom,

COCEEU signature
Mgr. Alejandro García Chaparro, PhD.
Riaditeľ školy

Čím je
COCEEU
výnimočné?

Podporné a starostlivé prostredie
Podporné a starostlivé
prostredie
Vďaka malým triedam môžu študenti The College of Central Europe využívať individuálnu podporu a prístup svojich učiteľov, študijných poradcov a ďalších zamestnancov školy.
Globálna perspektíva
Globálna perspektíva
Sme hrdí na to, že môžeme každoročne privítať zahraničných študentov z celého sveta. Rovnako, ako študenti majú jedinečnú príležitosť stráviť dva až štyri týždne cestovaním po Európe a svete, naša škola má viac ako 50 medzinárodných škôl z celého sveta, s ktorými spolupracuje.
Štúdium
Štúdium
Akademický kalendár na The College of Central Europe je rozdelený do dvoch semestrov, jesenný a jarný. Každý semester trvá približne 15 týždňov plus ďalšie letné kurzy. Akademický rok zvyčajne trvá od začiatku septembra do konca mája. V polovici kurzu mnoho učiteľov absolvuje polročné skúšky, aby študenti mohli hodnotiť svoj pokrok.
Zníženie školného poplatku
Zníženie školného poplatku
Štipendiá na zníženie školného sa poskytujú vo výške 10%, 15%, 20%, 25% a 35%. Zvyčajne je každý rok v rámci schémy znížených poplatkov k dispozícii 15 až 25 miest.
Globálny líderský program
Globálny líderský program
Všetci študenti majú úžitok z plne integrovaného a obohateného programovania globálneho líderského programu, ktorý učí študentov hlboko zohľadňovať globálny kontext a rozvíjať zručnosti potrebné na efektívnu účasť na tomto programe.
STEM
Interdisciplinárne vzdelávanie vo
vede, technológii,
inžinierstve, umení a matematike
(STEAM)
Naša škola poskytuje študentov s možnosťou rozšíriť svoje vedomosti zameraním na bádanie a experimentovanie. Študenti musia integrovať svoje vzdelávanie z prírodovedných predmetov, geografie, jazykov, matematiky, umenia a technológie na dokončenie projektu.
Spoločný vzdelávací program
Spoločný vzdelávací program
COCEEU povinný vzdelávací program sa uskutočňuje Každý deň dopoludnia a odpoludnia. Študenti sú povinní zúčastniť sa aspoň jedného súťažného tímu alebo byť členom jedného (alebo viacerých) školských klubov.
Rozbehni vlastný biznis
Rozbehni vlastný biznis
Prostredníctvom nášho podnikateľského programu a obchodného laboratória sa študenti nielen učia o podnikaní, ale aj zakladajú svoje vlastné. Tým, že pracujú v kohortách, podnikatelskí študenti rozvíjajú vlastný produkt alebo službu a súťažia o získanie investičného financovania, aby sa ich nápad stal skutočnosťou.

Naša škola

Naša nová škola v Bratislave eliminuje hranice medzi vzdelávaním a voľným časom. Náš školský priestor úplne eliminuje tradičnú myšlienku tried a zároveň dáva učiteľom aj študentom príležitosť pracovať v rôznych prostrediach v závislosti od aktuálnej situácie.

Dizajn priestorov školy bol navrhnutý tak, aby napomáhal /za účelom môcť/ stimulovať schopnosť a kreativitu študentov prostredníctvom moderného a štýlového vybavenia ako sú vysoké stoly pre skupinovú prácu, či mäkký obývací nábytok pre neformálne stretnutia. Škola zámerne využíva svoj špecifický dizajn, ako prostriedok na presadzovanie svojich výchovných princípov. Namiesto tried má škola viacúčelové priestory, kde môžu študenti spolupracovať alebo pracovať individuálne.

O nás

The College of Central Europe je denné súkromné štvorročné gymnázium. Škola, ktorá ponúka celý rad obohatených akademických, športových a líderských programov v starostlivej komunite, ktoré pripravujú študentov nielen na vysokú školu, ale aj na život. COCEEU je jedinečné miesto, kde si študenti rozvíjajú spoločenské svedomie, sebadôveru, vedomosti a zručnosti na formovanie budúcnosti.

Vzdelávací model The College of Central Europe navrhuje zmenu v systéme konvenčného vzdelávania. Vyzýva študentov, aby hľadali za hranicami svojho vlastného študijného odboru a vytvorili solídne a multidisciplinárne vzdelanie.

Naša škola má akademickú a formačnú dokonalosť, vychovávame prostredníctvom náročnej a zodpovednej akademickej práce ľudí schopných žiť solidárne, hľadať pravdu a zaviazať sa jej prostredníctvom osobného komplexného školenia a hodnôt pre budovanie spravodlivejšieho sveta.

Sme jednou z najlepších možností vzdelávania v strednej Európe. Ponúkame komplexné, kvalitné vzdelávanie na svetovej úrovni.

our_school.strengths.title4 COCEEU