COCEEU logo

Školné poplatky

(Školský rok 2021-2022)

Tuition fees COCEEU

Gymnázium

Poplatok za prihlášku v školskom roku 2021/2022: €350 (raz za školský rok).

Školný poplatok zahŕňa:

 • Prestížne akademické vzdelanie.
 • Jesenné a jarné kultúrno-vzdelávacie výlety.
 • Školské akcie a večierky
 • Kluby a mimoškolské aktivity.
 • Poradenstvo a akademická starostlivosť.

MESAČNÉ PLATBY (10x)

€750

 • Cena za 1 školský rok: €7,500.
 • Školský rok: september - jún (10 mesiacov).

ŠTVRŤROČNÉ PLATBY (4x)

€1,875

 • Cena za 1 školský rok: €7,500.
 • Školský rok: september - jún (10 mesiacov).

POLROČNÉ PLATBY (2x)

€3,656.25

 • Zľava 2.5%.
 • Cena za 1 školský rok: €7,312.50
 • Školský rok: september - jún (10 mesiacov).

ROČNÁ PLATBA (1x)

€7,162.5

 • Zľava 4.5%.
 • Cena za 1 školský rok: €7,162.5.
 • Školský rok: september - jún (10 mesiacov).
Tuition fees COCEEU

Pre-University Program S Výučbou V Angličtine

Poplatok za prihlášku v školskom roku 2021/2022: €250.

Školný poplatok zahŕňa:

 • Prestížne akademické vzdelanie.
 • Školské akcie a večierky.
 • Kluby a mimoškolské aktivity.
 • Poradenstvo a akademická starostlivosť.

MESAČNÉ PLATBY (10x)

€350

 • Cena za 1 školský rok: €3,500.
 • Školský rok: september - jún (10 mesiacov).

ŠTVRŤROČNÉ PLATBY (4x)

€875

 • Cena za 1 školský rok: €8,500.
 • Školský rok: september - jún (10 mesiacov).

POLROČNÉ PLATBY (2x)

€1,706.25

 • Zľava 2.5%.
 • Cena za 1 školský rok: €3,412.50.
 • Školský rok: september - jún (10 mesiacov).

ROČNÁ PLATBA (1x)

€3,342.50

 • Zľava 4.5%.
 • Cena za 1 školský rok: €3,342.50.
 • Školský rok: september - jún (10 mesiacov).
Tuition fees COCEEU

Pre-University Program S Výučbou V Slovenčine

Poplatok za prihlášku v školskom roku 2021/2022: €850 (do 15.5.2021). (Ak ti zamietli víza, poplatok za prihlášku ti bude vrátený).

Školný poplatok zahŕňa:

 • 35 vyučovacích hodín za týždeň.
 • Inšpiratívny kultúrny program.
 • Promócie, osvedčenie o znalosti jazyka (úroveň).
 • Zdravotné poistenie pre cudzincov.

ROČNÁ PLATBA (1x)

Dátum úhrady školného:
1.9.2021 - 17.9.2021

€3,650

 • Cena za 1 školský rok: €4,500.
 • Školský rok: september - jún (10 mesiacov).

POLROČNÁ PLATBA (2x)

Dátum prvej úhrady školného:
1.9.2021 – 17.9.2021

Dátum druhej úhrady školného:
1.1.2022 - 14.1.2022

€1,825

 • Cena za 1 školský rok: €4,500.
 • Školský rok: september - jún (10 mesiacov).

SÚRODENECKÁ ZĽAVA

Škola The College of Central Europe sa zaviazala podporovať rozmanitosť vo svojej komunite, ako uvádza v jej vízii a poslaní. Ponúka aj finančnú pomoc pre deti zamestnancov firiem a inštitúcií, s ktorými spolupracuje.

Pre rodiny s dvoma alebo viacerými deťmi zapísanými súčasne poskytneme zníženie ročného školného o 10% za druhé dieťa a o 15% za tretie a ďalšie dieťa.

* Ak máš otázky týkajúce sa ktorejkoľvek časti procesu finančnej pomoci, obráť sa na Prijímacie oddelenie (info@coceeu.eu).

PLATBA ŠKOLNÝCH POPLATKOV

Všetky školné poplatky za študentov sú splatné mesiac vopred, a to medzi 5. a 15. dňom každého mesiaca. Všetky bankové prevody (v EUR) je možné uskutočniť na náš bankový účet s poznámkou - menom študenta.

Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Názov pobočky: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Názov účtu: The College of Central Europe
Účet č.: 5056931368
IBAN: SK86 0900 0000 0050 5693 1368
BIC-SWIFT / CC kód: GIBASKBX
Poznámka: Meno študenta