COCEEU logo

Zásady Ochrany Osobných Údajov

Zásady ochrany osobných údajov pre Stredoeurópsky inštitút vyššieho vzdelávania (The College of Central Europe), o.z.

Na Stredoeurópskom inštitúte vyššieho vzdelávania (The College of Central Europe), prístupnom z https://www.coceeu.eu/, jednou z našich hlavných priorít je súkromie našich študentov. Tento dokument hovorí o zásadách ochrany osobných údajov obsahuje typy informácií, ktoré zhromažďuje a zaznamenáva Stredoeurópsky inštitút vyššieho vzdelávania (The College of Central Europe), o. z. a ako ich používa.

Ak máš ďalšie otázky alebo potrebuješ ďalšie informácie o našich Zásadách ochrany osobných údajov, neváhaj nás kontaktovať (info@coceeu.eu).

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „NARIADENIE“) a Zákon Slovenskej národnej rady č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.), ktorý nadobudol účinnosť 25. mája 2018.

Stredoeurópsky inštitút vyššieho vzdelávania (The College of Central Europe, o.z.), právny základ pre zhromažďovanie a používanie osobných údajov opísaných v týchto Zásadách ochrany osobných údajov závisí od osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a od konkrétneho kontextu, v ktorom tieto informácie zhromažďujeme:

  • Musí s tebou uzatvoriť zmluvu.
  • Dal si Stredoeurópskemu inštitútu vyššieho vzdelávania (The College of Central Europe), o.z. na to povolenie.
  • Spracovanie tvojich osobných údajov sa uskutočňuje v silnej ochrane osobných údajov v Stredoeurópskom inštitúte vyššieho vzdelávania (The College of Central Europe), o.z.
  • Musí dodržiavať zákon.

Stredoeurópsky inštitút vyššieho vzdelávania (The College of Central Europe), o.z. uchováva tvoje osobné údaje iba tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Tvoje údaje si ponecháme a použijeme ich v rozsahu nevyhnutnom na splnenie našich zákonných povinností, riešenie sporov a presadzovanie našich zásad.

Ak si rezidentom v Európskom hospodárskom priestore (EHP), máš určité práva na ochranu údajov. Ak chceš byť informovaný, aké osobné údaje o tebe máme, a ak chceš byť odstránený z našich systémov, kontaktuj nás.

Za určitých okolností máš nasledujúce práva na ochranu údajov:

  • Právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie informácií, ktoré o tebe máme.
  • Právo na opravu.
  • Právo vzniesť námietku.
  • Právo na obmedzenie.
  • Právo na prenosnosť údajov.
  • Právo na odvolanie súhlasu.

ZÁZNAMOVÉ SÚBORY

Stredoeurópsky inštitút vyššieho vzdelávania (The College of Central Europe), o.z. dodržiava štandardný postup pri používaní súborov protokolu. Tieto súbory zaznamenávajú študentov pri návšteve webových stránok. Robia to všetky hostiteľské spoločnosti a súčasť analytiky hostiteľských služieb. Informácie zhromaždené súbormi protokolu zahŕňajú adresy internetového protokolu (IP), typ prehľadávača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), dátum a čas, vstupné / výstupné stránky, prípadne počet kliknutí. Nie sú spojené so žiadnymi informáciami, ktoré by umožnili osobnú identifikáciu. Účelom týchto informácií je analýza trendov, správa stránky, sledovanie pohybu používateľov na webovej stránke a zhromažďovanie demografických informácií.

Google DoubleClick DART Cookies

Cookies Google je jedným z dodávateľov tretích strán na našom webe. Tiež používa cookies, známe ako DART cookies, na poskytovanie reklám návštevníkom našich stránok na základe ich www.website.com a ďalších stránok na internete. Návštevníci sa však môžu rozhodnúť odmietnuť používanie súborov cookies DART tak, že navštívia Pravidlá ochrany osobných údajov reklamnej a obsahovej siete Google na nasledujúcej adrese URL: https://policies.google.com/technologies/ads

Naši reklamní partneri

Niektorí inzerenti na našej stránke môžu používať cookies a Web Beacons. Naši reklamní partneri sú uvedení nižšie. Každý z našich reklamných partnerov má vlastné zásady ochrany osobných údajov pre svoje zásady týkajúce sa údajov používateľov. Pre ľahší prístup sme vytvorili hypertextový odkaz na ich Pravidlá ochrany osobných údajov uvedené nižšie. https://policies.google.com/technologies/ads

Zásady ochrany osobných údajov

Môžeš si prečítať Zásady ochrany osobných údajov pre každého z reklamných partnerov Stredoeurópskeho inštitútu vyššieho vzdelávania (The College of Central Europe), o.z. Reklamné servery alebo reklamné siete tretích strán používajú technológie ako cookies, JavaScript alebo Web Beacons, ktoré sa používajú v ich príslušných reklamách a odkazoch, ktoré sa objavujú na Stredoeurópskom inštitúte vyššieho vzdelávania (The College of Central Europe), o.z., ktoré sa odosielajú priamo do prehliadača používateľov. Keď k tomu dôjde, automaticky dostanú vašu adresu IP. Tieto technológie sa používajú na meranie efektívnosti ich reklamných kampaní alebo na prispôsobenie reklamného obsahu, ktorý vidíš na navštívených webových stránkach.

Upozorňujeme, že Stredoeurópsky inštitút vyššieho vzdelávania (The College of Central Europe), o.z. nemá žiadny prístup ani kontrolu nad týmito súbormi cookies, ktoré používajú inzerenti tretích strán.

Pravidlá ochrany osobných údajov tretích strán

Zásady ochrany osobných údajov COCEEU sa nevzťahujú na iných inzerentov alebo webové stránky. Preto tu odporúčame prečítať si príslušné pravidlá ochrany osobných údajov týchto reklamných serverov tretích strán alebo získať podrobnejšie informácie. Môže to zahŕňať ich postupy a pokyny, ako zrušiť isté možnosti prihlásenia sa. Cookies môžeš zakázať prostredníctvom jednotlivých možností prehľadávača. Ak sa chceš dozvedieť podrobnejšie informácie o správe súborov cookies v konkrétnych webových prehliadačoch, nájdi ich na príslušných webových prehliadačoch.

Informácie pre deti

Ďalšou časťou našej priority je pridanie ochrany pre deti pri používaní internetu. Odporúčame rodičom a zamestnancom dodržiavať a sledovať ich online aktivitu. Stredoeurópsky inštitút vyššieho vzdelávania (The College of Central Europe), o. z. vedome nezhromažďuje osobné identifikačné údaje od detí mladších ako 13 rokov. Ak si myslíte, že Vaše dieťa poskytlo tento druh informácií na našej webovej stránke, dôrazne Vám odporúčame, aby ste nás kontaktovali. Vynaložíme všetko, čo je v našich silách, aby sme tieto informácie okamžite odstránili z našich záznamov.

Pravidlá ochrany súkromia len online

Naše pravidlá ochrany súkromia platia iba pre naše online aktivity a sú platné pre študentov na našej webovej stránke, týkajúce sa informácií, ktoré zdieľajú / zbierajú na COCEEU. Tieto pravidlá neplatia na žiadne informácie zozbierané off-line alebo kanály iné ako webová stránka.

Používaním našich webových stránok vyjadruješ súhlas s našimi pravidlami ochrany osobných údajov a s ich podmienkami.