COCEEU logo

Učebné Osnovy

Učebné Osnovy

V našej škole sa zameriavame na výučbu zručností, ktorá vedie k úspešnému štúdiu, čo vedie k schopnosti študenta kriticky myslieť, prijímať a riešiť problémov. Študenti sú vystavení rôznym metódam výučby a učenia, ktoré dokazujú, že existuje viac ako jeden spôsob myslenia, spracovania informácií a vyjadrovania a myšlienky. To je to, čo popisujeme ako učenie o rozmanitosti. A výsledok? Zodpovední, pripravení a riadení absolventi, ktorí navštevujú najlepšie univerzity na svete a sú úspešní.

  • The College of Central Europe poskytuje akreditované 4-ročné gymnázium (Grade 9th -12th), ktoré pripraví študentov tak na život ako aj na štúdium na vysokej škole na Slovensku aj v zahraničí.
  • The College of Central Europe je plne akreditované gymnázium poprednými akreditačnými agentúrami vrátane College Board (skúšky Advanced Placement (AP)) a Národnou autonómnou univerzitou v Mexiku (UNAM), ktorá bola založená v roku 1551 a je najstaršou v Severnej Amerike a zároveň najväčšou v Latinskej Amerike. Patrí medzi 100 najlepších univerzít na svete.
  • The College of Central Europe je registrované na Ministerstve vnútra SR a má súhlas vykonávať výchovno-vzdelávacie činnosti v oblasti vyššieho sekundárneho vzdelania /úplné stredné vzdelanie s maturitou/.
College board UNAM MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Zameranie Školy COCEEU

Zameranie Školy

Naša škola je zameraná na to, aby ti pomohla vybudovať zručnosti a vedomosti v skutočnom svete, ktoré môžeš uplatniť teraz a po zvyšok tvojho života. V COCEEU ti pomôžeme pripraviť sa na výzvy, zmeny pomocou možností vzdelávania, ktoré ťa pripravia na úspech v digitálne prepojenej ekonomike. Pod vzdelaním rozumieme celého študenta - myseľ, telo, srdce a dušu.

Absolventi nášho 4-ročného gymnázia sú pripravení čeliť vyvíjajúcim sa výzvam a ako občania sveta sa dokážu angažovať s bezstarostnosťou, energiou a vášňou. Naše akademické požiadavky a voliteľné predmety ponúkajú základné príležitosti získať veľa vedomostí, skúmať záujmy, rozvíjať talenty a zručnosti a budovať svoju pracovnú morálku na to, aby sme študenta pripravili na svet, v ktorom sú zmeny neustále. Naším cieľom je nájsť jeho vrodené a niekedy skryté talenty, poslať ho do sveta ako silného tvorcu, spolupracovníka, kreatívneho riešiteľa problémov a kritického mysliteľa.

Učebný plán profilácie
STEAM
Učebný plán profilácie STEAM
Učebný plán profilácie STEAM
Učebný plán profilácie STEAM (Veda, Technológia, Inžinierstvo, Umenie a Matematika) sa zapája do riešenia experimentálnych problémov, zahŕňajúc spoluprácu a pracujúc prostredníctvom tvorivého procesu a svoju energiu zameriava na riešenie problémov v reálnom svete.
Cudzie
jazyky
Cudzie jazyky
Cudzie jazyky
Oddelenie cudzích jazykov ponúka začiatočnícke kurzy angličtiny, čínštiny, francúzštiny, nemčiny a španielčiny, ktoré postupujú až po pokročilé úrovne. Taktiež aj kurz slovenčiny pre cudzincov určený pre tých, ktorí chcú študovať na slovenskej vysokej škole.
Umenie
Umenie
Umenie
Program Umenie bol vytvorený na to, aby vniesol do života študentov vášeň k výtvarnému umeniu objavujúc ich vlastné skryté talenty, originálny prejav a kreativitu. Na našej akademickej pôde pripravujeme študentov na profesionálny život s bohatými skúsenosťami.
Odborná prax vo
firmách a inštitúciách
Odborná prax vo firmách a inštitúciách
Odborná prax vo firmách a inštitúciách
Tento program je exkluzívnou príležitosťou pre študentov gymnázia získať skutočnú prax v oblasti záujmu. Cieľom tejto praxe je rozšíriť povedomie študentov o potenciálnych kariérnych odboroch, rozvinúť ich pracovné a etické zručnosti, a pozitívne prispieť k podnikaniu a službám v bratislavskom regióne.
Štúdium
v zahraničí
Štúdium v zahraničí
Štúdium v zahraničí
Našich študentov podporujeme v cestovaní a kultúrnom poznávaní, preto každoročne organizujeme študijné výlety počas letných prázdnin, ktoré zahŕňajú cestu do Severnej Ameriky (Kanada, Mexiko a Spojené štáty), Európskej únie a Ázie (Čína, Japonsko a Spojené arabské emiráty).
Tvoja trieda,
tvoj svet
Tvoja trieda, tvoj svet curriculum.line.title6_3
Tvoja trieda, tvoj svet curriculum.line.title6_3
Sme vzdelávacia inštitúcia, ktorá zahŕňa rôzne krajiny sveta. Budeš študovať a učiť sa od študentov, ktorých skúsenosti a život sa veľmi líšia od tvojich vlastných, ale ktorí rovnako ako ty zdieľajú vášeň a prirodzenú zvedavosť k učeniu. Ponoríš sa do globálneho učebného plánu, ktorý ti umožní spolupracovať na riešení aktuálnych problémov so študentmi na opačnom konci sveta prostredníctvom aplikácie ZOOM.