COCEEU logo

Prihlás sa

Apply COCEEU

1. Zaregistruj sa a vyplň tvoju online prihlášku.

1.1 Vytvor si účet:

Použi tvoj osobný e-mail na vytvorenie používateľského účtu a vygenerovanie hesla, ktorým sa prihlásiš na našu stránku s prijímacím procesom, preto si priprav prihlášku a potom si skontroluj stav tvojej žiadosti.

1.2 Vyplň tvoju prihlášku:

Zaregistruj požadované informácie a odošli ich kliknutím na tlačidlo „Odoslať požiadavku“.

1.3 Pošli nám požadované dokumenty:

Naskenuj iba dokumenty, ktoré sa na portáli požadujú, a prilož ich v časti „Dokumenty“. Následne dostaneš e-mail s informáciou, že môžeš pokračovať v nasledujúcich krokoch.

Apply COCEEU
Apply COCEEU

2. Zlúč tvoj súbor so všetkým, čo ťa robí jedinečným.

2.1 Podeľ sa o tvoje CV a napíš esej:

Esej by mala obsahovať informácie o úspechoch, zručnostiach a schopnostiach, ktoré si dosiahol a rozvinul počas štúdia. Je dôležité, aby si mal evidencie o činnostiach, ktoré tam popisuješ, pretože ťa môžeme neskôr požiadať, aby si nám ich poskytol. V eseji treba napísať úvahu o skúsenostiach, ktoré ti pomohli stať sa človekom, ktorým si dnes, o tvojich budúcich plánoch a dôvodoch, prečo sa domnievaš, že by si mal byť prijatý na COCEEU.

2.2 Predlož tvoje doklady k prijatiu:

V uvedený termín doruč tieto dokumenty:

  • Kópia dokladu o štúdiu s priemerom (musíš uviesť aké štúdium, priemery za ročníky a za aký polrok).
  • Podpísané posledné 2 strany prihlášky, ktoré si vyplnil na stránke Prijímacieho procesu.
  • Kópia platného dokladu totožnosti s fotografiou (OP, cestovný pas) a podpisom osoby zodpovednej za zaplatenie školných poplatkov.
  • Ak si neplnoletý, kópia platného dokladu totožnosti s fotografiou a podpisom tvojho rodiča / zákonného zástupcu.
  • Ak si plnoletý, kópia tvojho platného dokladu totožnosti s fotografiou a podpisom.
Apply COCEEU

3. Poplatok za prihlášku

Bude závisieť od dátumu, kedy podáš prihlášku (v sekcii „Dôležité dátumy“ nájdeš kalendár s poplatkami). Tento poplatok môžeš zaplatiť online na stránke Prijímacieho procesu, spôsob platby je:

  • Bankový prevod

Informácie o našom bankovom účte:

Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Názov pobočky: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Názov účtu: The College of Central Europe
Číslo účtu: 5056931368
IBAN: SK86 0900 O000 0050 5693 1368
BIC-SWIFT / CC kód: GIBASKBX
Poznámka: Meno študenta
Apply COCEEU
Apply COCEEU

4. Naplánuj a sprav si zaraďovací test v angličtine.

Ak si chceš naplánovať dátum zaraďovacieho testu z anglického jazyka v škole, prosím, kontaktuj tvojho prijímacieho poradcu

Key English Test (KET)

Preliminary English Test (PET)

First Certificate in English (FCE)

Certificate of Advanced English (CAE)

Internet Based Toefl (TOEFL IBT)

International English Language Testing System (IELTS)

Po dokončení Prijímacieho procesu vydá Prijímacie oddelenie COCEEU výsledok tvojej žiadosti, ktorý môže byť: admissions@coceeu.eu.

Apply COCEEU

5. Ako sa dozviem, či som prijatý?

Dátum doručenia tvojho výsledku o prijatí bude závisieť od toho, kedy si vyplnil tvoju žiadosť. Podrobnosti nájdeš v časti „Dôležité dátumy“. Rozhodnutie Prijímacieho oddelenia je konečné a výberový proces je súkromný a dôverný, preto si COCEEU vyhradzuje práva na rozhodnutie o prijatí.

  • Prijatý
  • Neprijatý
  • V poradovníku
  • čakajúci na rozhodnutie (znamená to, že požadujeme ďalšie doklady; Prijímacie oddelenie ti poskytne viac informácií).

Ak chceš patriť do rodiny COCEEU, musíš uhradiť školný poplatok a potvrdiť prijatie do školy. Skontroluj stav tvojej platby na Prijímacom oddelení školy.

Apply COCEEU
Apply COCEEU

6. Buď súčasťou rodiny COCEEU

Vyber si spôsob úhrady platieb a zaplať školný poplatok.

Nezabudni si pozrieť mimoškolské akcie a aktivity pre študentov!

apply.text14

Podaj prihlášku White arrow