COCEEU logo

LEKÁRSTVO A ZDRAVOTNÍCKE VEDY

Pre-University S Výučbou V Slovenskom Jayzku

COCEEU

Tvoja cesta
na vysokú školu
začína
práve tu!

Počas kurzu lekárstva a zdravotníckych vied, odborní lektori COCEEU pomôžu našim študentom získať presný postup a maximalizovať ich šance na prijatie do zamestnania v zdravotníctve.

Tento kurz kombinuje základy slovenčiny a angličtiny pre akademické účely s modulmi v oblasti anatómie, chémie, biológie, biofyziky, kognitívnych schopností, matematiky, fyziky a riešenia problémov. Vďaka tomuto kurzu sa výrazne zvýši tvoja šanca na zloženie prijímacích skúšok na vybranej vysokej škole na Slovensku.

Pre koho je kurz určený?

 • Zahraniční študenti, ktorí by chceli študovať na Slovensku.
 • Študenti, ktorí majú záujem o absolvovanie kurzu súvisiaceho s lekárstvom a zdravotnými vedami pred vysokoškolským štúdiom.
 • Študenti, ktorí by chceli mať otvorené možnosti pre lekárske odbory a zdravotnícke vedy.
 • Študenti, ktorí sa považujú za silných v lekárskych a zdravotníckych vedách.

Detaily
Pre-University kurzu

COCEEU Pre-University kurz je rozdelený do dvoch semestrov:

Zimný semester:
6. september 2021 – 17. december 2021

Letný semester:
3. január 2022 – 24. jún 2022

Dĺžka kurzu
10 mesiacov (výučba 35 týždňov)

Priemerná výučba
35 hodín týždenne

Vyučovanie
Pondelok – piatok
8:30 - 16:30

Všetky kurzy
Minimálny vek: 17 rokov
Max. počet študentov v triede: 15

ŠKOLNÉ POPLATKY
€4,500

Školný poplatok zahŕňa:
35 vyučovacích hodín za týždeň
Inšpiratívny kultúrny program
Promócie, osvedčenie o znalosti jazyka (úroveň)
Zdravotné poistenie pre cudzincov

Prihláška White arrow

Prečo študovať kurz lekárstva a zdravotníckych vied?

 • Získaš odbornú podporu pri štúdiu lekárstva a zdravotníckych vied na Slovensku.
 • Vyhradené moduly, ktoré ti pomôžu rozvíjať tvoje akademické zručnosti v slovenčine a angličtine.
 • Zdokonalíš svoje zručnosti v oblasti anatómie, chémie, biológie, biofyziky, kognitívnych schopností, matematiky, fyziky a riešenia problémov.
 • Porozumieš európskym štýlom výučby, metódam výskumu a prednáškovému prostrediu.
 • Vzdelávací systém na Slovensku je v porovnaní s ostatnými vyspelými krajinami sveta považovaný za veľmi dobrý.
COCEEU

O aké študijné odbory
sa môžeš uchádzať?

Aj keď je tento kurz zameraný na prípravu na vysokoškolské vzdelanie v odbore lekárstvo a zdravotnícke vedy, môžeš sa prihlásiť sa na širokú škálu odborov vrátane:

 • Check Všeobecné lekárstvo
 • Check Lekárske špeciality a špecializácie
 • Check Stomatológia
 • Check Veterinárske lekárstvo