COCEEU logo

PODNIKANIE, EKONOMIKA A SPOLOČENSKÉ VEDY

Pre-University S Výučbou V Anglickom Jayzku

COCEEU

Tvoja cesta
na vysokú školu
začína
práve tu!

Ak chceš študovať na vysokej škole v odbore obchod, ekonomika alebo spoločenské vedy, je toto pre teba ideálna cesta.

Tento kurz kombinuje náš základný modul Angličtina pre akademické účely s modulmi v oblasti obchodných štúdií, ekonomiky, medzinárodných vzťahov a matematiky. Vďaka tomuto kurzu sa výrazne zvýši tvoja šanca na úspešné prijatie na tebou vybratú vysokú školu v anglicky hovoriacej krajine.

Pre koho je kurz určený?

 • Slovenským a európskym študentom, ktorí by potrebovali pomoc pri uchádzaní sa o štúdium na vysokú školu v anglicky hovoriacej krajine.
 • Študentom, ktorí majú záujem o absolvovanie kurzu súvisiaceho s podnikaním po ich Pre-University kurze.
 • Študentom, ktorí by chceli byť prijatí na odbory ako právo, žurnalistika, literatúra alebo politické vedy.
 • Študentom, ktorí sa potrebujú zdokonaliť v matematike.

Detaily
Pre-University kurzu

COCEEU Pre-University kurz je rozdelený do dvoch semestrov:

Zimný semester:
6. september 2021 – 17. december 2021

Letný semester:
10. január 2022 – 17. jún 2022

Dĺžka kurzu
10 mesiacov (výučba 35 týždňov)

Priemerná výučba
25 hodín týždenne

Všetky kurzy
Minimálny vek: 17 rokov
Max. počet žiakov v triede: 15

ŠKOLNÉ POPLATKY
€3,500

Prihláška White arrow
COCEEU

O aké študijné odbory
sa môžeš uchádzať?

Aj keď je tento kurz zameraný na prípravu na štúdium v odbore obchod, ekonomika a spoločenské vedy, môžeš sa uchádzať aj o štúdium v odbore:

 • Check Podnikanie a manažment
 • Check Právo
 • Check Humanitné vedy
 • Check Ekonomika a manažment
 • Check Módny priemysel
 • Check Geografia
 • Check Dejiny
 • Check Medzinárodné vzťahy
 • Check Žurnalistika
 • Check Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Check Marketing
 • Check Politické vedy